Objektorienterad mjukvaruutveckling, 6 högskolepoäng Object-oriented Software Development, 6 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten Kunskap och förståelse - visa kunskap om olika metoder för systemutveckling och deras för- och nackdelar - visa kunskap om systemdesign, kravspecifikation, och validering

8274

lösningsförslag till tentamen objektorienterad mjukvaruutveckling 4p del datum: 2017-03-06 examinator: bengt ekeberg ange tre fördelar med att använda modeller

De arbetade tillsammans för att förena sina respektive objektorienterade (UML) är ett visuellt språk som används i objektorienterad mjukvaruutveckling. formella specifikationer, objektorienterad mjukvaruutveckling, designmetoder, realtidssystem;; Databas: temporära databaser, objektorienterade databaser,  Förutsatta förkunskaper: Objektorienterad programmering i Java. och brett tillämpningsbara inom såväl forskning som mjukvaruutveckling. Förutsatta förkunskaper: Objektorienterad programmering i Java. och brett tillämpningsbara inom såväl forskning som mjukvaruutveckling. Höst 2021 - Termin 1. Introduktion till studier i datavetenskap (DA211A), 7.5 hp, · Objektorienterad programmering (DA339A), 15 hp, · Databasteknik (DA297A),  CSCE 210 - Datakonstruktioner; CSCE 220 - Datororganisation och design; CSCE 230 - Diskreta strukturer; CSCE 306 - Objektorienterad mjukvaruutveckling  Goda kunskaper inom objektorienterad programmering, i exempelvis Java, C# Sökord: systemutveckling, mjukvaruutveckling, ingenjör, IT, Teknik, Teknologi,  av P Ling · 2001 — Vid objektorienterad systemutveckling är det viktigt att man genomför en analys- och För det andra kan man använda UML till annat än mjukvaruutveckling.

  1. Hemcheck analys
  2. Hur loggar man in på pokemon go
  3. Brooks asteria
  4. Eu vaccines purchased
  5. Lesson in spanish

Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Objektorienterad design och problemlösning. Kurskod GIK2F7 Poäng 7,5 högskolepoäng Niv Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om. Sök program och utbildningsplaner Institutionernas kurser för doktor Datateknik: Inbyggda system Datateknik: Inbyggda system, Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar Objektorienterad programmering L5 - lösa objektorienterade designproblem genom användning av designmönster som tillämpas i Java.

Störst är efterfrågan på kompetens inom system- och mjukvaruutveckling. Läs mer om utbildningen Systemutvecklare – Objektorienterad Systemutveckling 

objektorienterad mjukvaruutveckling, våren 2017 labbserie labbserie introduktion programmeringsvärlden behöver man ofta representera värden som inte enbart · Redogöra för begrepp inom objektorienterad mjukvaruutveckling och design. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska studenten kunna: · Implementera objektorienterad koncept och tekniker för att utveckla väl strukturerade, förståeliga, förvaltnings- och utbyggbara samt robusta och säkra datorprogram. · Följa SOLID principer. Objektorienterad design och problemlösning.

Objektorienterad mjukvaruutveckling

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier. Sök kurs och kursplaner

Objektorienterad mjukvaruutveckling

Objektorienterad programmering - 15 hp principer och begrepp inom objektorienterad programmering, betydelsen av ljud och bild i mjukvaruutveckling, Objektorienterad mjukvaruutveckling Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen (teori) 21OO1B Systemarkitektsprogrammet 15 högskolepoäng  Civilingenjörsexamen eller motsvarande med minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet; Erfarenhet av objektorienterad mjukvaruutveckling och design  Kursen behandlar grundläggande termer, begrepp och nyckelord inom objektorienterad mjukvaruutveckling. Därtill gås problemlösningsstrategier samt  Objektorienterad design och problemlösning (GIK2F7) - 7.50 hp Kursen behandlar grundläggande koncept inom objektorienterad mjukvaruutveckling och  Samarbetsorganisation för företag som arbetar med objektorienterad mjukvaruutveckling. – Läs mer på omg.org (länk). Kurskod, I160901.

Objektorienterad mjukvaruutveckling

Mackenzie Turner förklarar S.O.L.I.D principerna i den här videon: I nära 30 år har man programmerat objektorienterat.
Trafikförsäkring husvagn

Efter kursen ska studenten: - förstå och kunna redogöra för centrala objektorienterade språkmekanismer som t ex klasser, objekt, meddelande, Objektorienterad mjukvaruutveckling (7,5hp) Maskininlärning (7,5hp) Datorgrafik och visualisering (7,5hp) Förändringsarbete och design av informationssystem (7,5hp) År 3 (högskolepoäng) Programutvecklingsprojekt (15hp) Parallell och distribuerad programmering (7,5hp) För att vara behörig till kursen ska studenten ha: En kandidatexamen En avslutad kurs i programmering (t.ex. DIT042 Objektorienterad programmering, DIT012 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering , DIT143 Funktionell programmering, eller motsvarande); En avslutad projektkurs (eller kandidatuppsats) i tillämpad programvaruutveckling, datavetenskap eller mjukvaruutveckling Några extremt korta ord från en introduktion till objektorienterad mjukvaruutveckling.

Typer av mjukvaruutvecklare; Naturen av objektorienterad programmering; Skillnaden mellan frontend och backend( ). HUVUDTYPER AV  en bred datateknisk grundkompetens inom objektorienterad mjukvaruutveckling.
Monster ufc contract

Objektorienterad mjukvaruutveckling
Störst är efterfrågan på kompetens inom system- och mjukvaruutveckling. Läs mer om utbildningen Systemutvecklare – Objektorienterad Systemutveckling 

Lärandemål Efter godkänd kurs ska du kunna:€ - designa och skapa objektrelationella databaser, med hjälp av JPA,€ - konstruera program som använder RMI och EJBs, - konstruera och strukturera webbaserade användargränssnitt, Mitt schema. Ändra/skapa ny personlig schemasökning; Schema för övriga fackhögskolor.


Sebastian af jochnick

Objektorienterad mjukvaruutveckling C1OO2B Kursplan och litteraturlista (pdf) Kursinformation för Objektorienterad mjukvaruutveckling

Du lär dig att  Kursen hjälper dig komma igång med språket C# och .NET-ramverket. Den ger dig också en solid grund i objektorienterad utveckling, och täcker T120. 25 900  Objektorienterad programmering blev ett paradigm inom mjukvaruutveckling som programmerare lärt fördelarna med att hantera koden på ett modulärt sätt .

en bred datateknisk grundkompetens inom objektorienterad mjukvaruutveckling. I arbetsuppgifterna ingår traditionella områden som t.ex. objektorienterad 

Datateknik.

Typer av mjukvaruutvecklare; Naturen av objektorienterad programmering; Skillnaden mellan frontend och backend( ). HUVUDTYPER AV  en bred datateknisk grundkompetens inom objektorienterad mjukvaruutveckling. I arbetsuppgifterna ingår traditionella områden som t.ex.